PRAVNO OBVESTILO

Za namen tega pravnega obvestila se izraz spletna stran razume kot skupino podstrani na naslovu http://crashplan.sistemko.net.
Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu so zaščitene s pravicami lastninske družbe, katerih vsebine so vključene v spletni strani.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije in gradiva so informativne narave. Trudili se bomo za optimalno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzemamo nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletnega mesta. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti družba, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

Družba se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Družba lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

OMEJITEV UPORABE INFORMACIJ IN GRADIV

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnega mesta za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Družba ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

VARSTVO PODATKOV

Družba avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba podatke o obiskanosti spletnega mesta uporablja za lastne potrebe.

Pravno obvestilo je nastalo decembra 2013.